ENVOLTATS DE LLENGÜES

By 19 d'abril de 2016Camins, General, Logopèdia

Els nostres infants estan creixent en un entorn multilingüe, ja que diàriament reben inputs de dues o més llengües. A Barcelona, per exemple, existeixen dues llengües institucionalitzades com a oficials i una àmplia varietat de llengües que s’utilitzen en els nuclis familiars així com les que s’aprenen a les escoles o en altres institucions pel seu estatus o interès socioeconòmic malgrat no utilitzar-se de forma habitual en l’entorn dels nens.

Els estudis científics recents confirmen els beneficis cognitius del bilingüisme. Especialment, els vinculats al control executiu, és a dir, al conjunt de processos relacionats amb l’atenció, la memòria, la planificació, la flexibilitat mental entre altres. No obstant això, en l’actualitat encara existeixen moltes creences errònies i idees preconcebudes sobre els beneficis i els costos del bilingüisme. Així doncs, entenem que us puguin sorgir dubtes sobre la forma de gestionar les diferents llengües de l’entorn proper dels vostres fills especialment, si presenten problemes per a l’adquisició i/o l’ús del llenguatge.

Per tal d’enfocar qualsevol cas de dificultats en la parla i/o el llenguatge d’un nen/a bilingüe els professionals i les famílies han de tenir nocions sobre el procés d’adquisició i desenvolupament en situació bilingüe, entendre quines variables influeixen en aquest procés i que poden haver-hi diferències individuals. Per això, és important formar-se i rodejar-se de persones que us permetin resoldre els vostres dubtes. Nosaltres us recomanem que us adreceu al vostre logopeda de confiança perquè com a professional especialitzat en llenguatge i comunicació us podrà assessorar en tot allò que necessiteu.

Una primera entrevista en la qual pugueu profunditzar en temes relacionats amb el moment d’adquisició de cada una de les llengües, les demandes de l’entorn, el tipus i temps d’exposició a cada llengua, la composició familiar i les competències lingüístiques del mateix nen/a i dels seus interlocutors, serà un bon camí d’inici per a prendre les decisions que es considerin oportunes.

El bilingüisme és un tema molt complex i cal valorar cada cas com a únic per tal d’orientar un bon tractament, si s’escau, ja que en moltes ocasions, pot ser difícil identificar si un infant bilingüe presenta dificultats en l’adquisició de les diferents llengües que utilitza de forma habitual en el seu context per motius relacionats amb una falta d’exposició, pel fet que determinades estructures poden requerir més temps per al seu desenvolupament o perquè efectivament, hi ha una dificultat del llenguatge associada.

Per a més informació podeu consultar:

Costa, A., Hernández, M., i Baus, C. (2015). El cerebro bilingüe. Mente y cerebro, (71), 34-41.

Jordaan, H. (2008). Clinical Intervention for Bilingual Children: An International Survey. Folia Phoniatrica Logopaedica, 60(101159/000114652), 97-105

Kohnert, K. (2010). Bilingual children with primary language impairment: Issues, evidence and implications for clinical actions. Journal of Communication Disorders,43(101016/jjcomdis201002002), 456–473

Nieva, S. (2015). Orientaciones para la intervención logopédica con niños bilingües. Revista de Investigación en Logopedia, 2(2174-5218), 71-111