La nostra metodologia

Psicòlegs i dificultats aprenentatge nens

CAMINS neix de la passió per la feina ben feta
i per l’estima a la infància i a tota la seva globalitat.

Atenem i pretenem donar RESPOSTA a totes les necessitats que sorgeixin en el desenvolupament dels nostres nens i joves, com en totes les àrees que conformen el context de creixement dels nens.

Un centre obert a les necessitats del barri, de tarannà innovador i transparent. Amb un equip jove i professional. Entre ells, trobem a Logopedes, Psicòlegs, Mestres, Pedagogs i Psiquiatres infanto-juvenils que resten a la vostra disposició per al que pugueu necessitar.

L’objectiu principal de Camins és donar SOLUCIONS a les dificultats que cada infant pugui presentar al llarg del seu desenvolupament.

Com ho fem?

Procurant fer vincle i implicant a tots els agents que conformen la xarxa de cada nen. L’èxit recau en donar importància a totes les parts que hi treballen. És important que família, Escola, Serveis i el pròpi nen estiguin interconnectats i treballin per aconseguir els mateixos objectius.

Psicòlegs Infantils Barcelona - CLIMA
CAL CREAR UN CLIMA I ESPAI DE CONFIANÇA

És important establir un clima còmode i càlid per a l’infant, on sigui natural expressar-se i parlar de les pors i dubtes que sorgeixin a cada moment.
Psicòlegs i dificultats aprenentatge nens - Junts, més i millor
ESPAI DE COL·LABORACIÓ FAMILIAR

És d’allò més important que els pares i les persones que estan habitualment amb els nens, s’involucrin de la manera més activa possible. D’aquesta manera, els resultats sempre seran més satisfactoris.

Psicòlegs i dificultats aprenentatge nens - CAMINS
CAMINS PARAL·LELS AMB L’ESCOLA

Creiem que és imprescindible un treball en paral·lel amb l’escola, ja que pren importància la feina que es fa i pot haver-hi un feed-back molt sa i positiu sobre les evolucions de cada nen.
Psicòlegs i dificultats aprenentatge nens - MOTIVACIÓ
MOTIVACIÓ

Vetllem per oferir uns aprenentatges i uns tractaments atractius. “Diga’m i oblido; ensenya’m i recordo; involucra’m i aprenc”. B. Franklin.

centre de Logopèdia - tecnologies
TREBALL AMB TECNOLOGIES I ELEMENTS INFORMÀTICS

A Camins treballem amb eines informàtiques i tecnologies que integren. Aprenem a fer ús dels softwares específics, treballem habilitats d’una forma diferent aportant un extra de motivació.

Psicólogos Infatiles Barcelona - AVENÇOS
CONNECTATS AMB ELS AVENÇOS

L’equip té un fort lligam amb les novetats científiques, metodològiques i d’estudis que ajuden dia a dia a obtenir respostes en els camps en els que treballem.