Els nostres serveis

CAMINS és un centre de logopèdia, psicologia i dificultats d’aprenentatge especialitzat en població infanto-juvenil.

La nostra manera de treballar estudia a fons cada cas per a poder donar resposta a les seves necessitats personals i úniques.
Pretenem arribar a les “arrels” i detectar, per poder oferir la millor solució a cada persona.

Psicologia Infantils Barcelona

LOGOPÈDIA

1. Diagnòstic i intervenció en trastorns del llenguatge i de la comunicació: Trastorns de la parla (dislàlies), retards en l’evolució del llenguatge.

2. Diagnòstic i intervenció en alteracions de la lectura i l’escriptura: Dislèxia, Discalcúlia, Disgrafia…

3. Trastorn específic del llenguatge oral/escrit en vessant comprensiva o expressiva.

4. Avaluació i intervenció en hàbits deglutoris disfuncionals i maloclusions dentals.

5. Intervenció en Salut Vocal: (Qualitats com timbre, to i intensitat). Prevenció i correcció de mals hàbits a nivell personal i professional.

6. Patologia de la veu: Disfonies funcionals i orgàniques, alteracions del ritme i la fluència (disfèmia i taquifèmia).

7. Dificultats en la comunicació: TEA (Trastorn Espectre Autista), TEL (Trastorn Específic del Llenguatge).

8. Altres: Sordesa, Demències, Afàsies, Disàrtries…

9. Assessorament familiar.

Psicologia Infatiles Barcelona

PSICOLOGIA

1. Diagnòstic i tractament psicològic en trastorn del dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat

2. Trastorns del comportament: Impulsivitat, agressivitat, conductes negativistes desafiants, irritabilitat…

3. Dificultats emocionals: Processos de dol, tristesa, autoestima, depressió, dependència, pors, gelosia, manca d’autonomia…

4. TEA (Trastorns de l’Espectre Autista)

5. Trastorns de relació i adaptació: Resolució de conflictes, habilitats socials, timidesa, bloqueig…

6. Trastorns d’ansietat: Fòbies, trastorn obsessiu-compulsiu, trastorn d’ansietat generalitzada…

7. Assessorament familiar i escolar: Pautes d’actuació.

Psicologia Infantils Barcelona

PSICOPEDAGOGIA

1. Suport educatiu per als alumnes: Intervenció en les dificultats de llenguatge i matemàtiques en la primària i l’ESO. Estratègies i hàbits correctes per als estudis. Treball de l’autonomia i creació d’eines i estratègies personals d’ajuda en el procés d’aprenentatge.

2. Coordinació i assessorament escolar i familiar.